Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte konu başlıkları şöyledir :Ekonomik Büyüme

Sağlık Ekonomisi

Endüstri Ekonomisi

Çalışma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Ekonomik Gelişim Stratejileri

Para Politikaları

Gelir Dağılımı

Para Politikalar

Sermaye Hareketleri

Uluslararası Ekonomik örgütler

Uluslararası Ticaret ve Ekonomi

Bilgi Ekonomisi,

Ekonomik Dalgalanmalar ve Döngüler

Serbest Piyasa ekonomisinin yeniden gözden geçirilmesi

Serbest Piyasa Ekonomisinin Küresel Krizdeki Rolü

Finansal liberalizasyon ve ekonomik kriz

International Trade and Economics

Hukuk ve Ekonomi

Finansal Piyasalar

Davranışsal Finans

Derecelendirme

Türev Piyasalar

Opsiyon ve Gelecek Piyasaları

Finansal Risk Yönetimi

Kriz dönemlerinde banka yönetimi

Banka denetimi

İslami finans ve Bankacılık

Menkul Kıymet Değerlemesi

Firma Değerlemesi

Menkul Kıymet Borsaları

Menkul Kıymet Borsalarının Birleşmesi

Menkul Kıymet Borsalarının Özelleştirilmesi

Çok uluslu şirketlerde yönetim muhasebesi uygulamaları

Kriz sürecinde fiyatlama stratejileri

Muhasebe Standartları

Uluslararası Denetim Standartları

Doğal kaynaklar muhasebesi

Finansal Raporlama

Çevresel Maliyetlerin Finansal Tablolara yansıtılması

Uluslararası Muhasebe Standartlarının Yeniden Değerlendirilmesi.

Sosyal Girişimcilik

Kadın Girişimciliği

Kriz Yönetimi

Stratejik Liderlik ve Değişim Yönetimi

Stratejik Pazarlama

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Merkez Bankacılığı

Gelişim Ekonomisi

Ekonomik Kriz

İşsizlik

Yeni Ürün Geliştirme

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Örgütlerde Öğrenme ve Çatışma Yönetimi

İşletmelerde Karar Alma Teknikleri

Maliyet Analizi ve Yönetimi

Denetimde ve Muhasebede Yeni Yaklaşımlar

Çok Uluslu Şirketlerin Yönetimi

Maliyet Muhasebesi

Şirketlerde Araştırma ve Geliştirme

Yeni Ürünlerin Markalaştırılması

İş Hayatında Eğitim ve Bireysel Gelişim

Etik ve Şirket Performansı

Rekabetçi Pazarlama

E-ticaret ve e- işletmecilik

Toplam Kalite Yönetimi

Örgütsel İklim ve Etik

Değişim Mühendisliği ve İş Gelişimi

Sürdürülebilirlik

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Reklam Yönetimi

İşletmelerde Bilgi Sistemleri

Performansı Yönetimi

İşletme İstatistiği

Değişim Yönetimi

İletişim Yönetimi

Tüketici Davranışları

İşletme Finansı

Kurumsal Yönetim

Bilgi Teknolojileri Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Yönetim Bilişim Sistemleri

Pazar Yapısı ve Fiyatlandırma

Pazar Araştırmaları ve Strateji

Pazarlama Teori ve Uygulamaları

Kurumsal İletişim

Kamusal Tercih

Kamusal Ekonomi ve Finans

Kamusal Sorumluluk ve Etik

Kaynak Yönetimi

Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim Politikası

Tedarik Değişim Yönetimi

Sistem Yönetimi

Zaman Yönetimi