Bildiri Teslimi için son tarih: 20 şubat 2017


1. Sadece tamamlanmış bildiriler değerlemeye alınacaktır. Bildiriler elektronik posta aracılığıyla yollanmalıdır. Diğer yöntemler kabul edilmeyecektir.

2. Bildiride yazarların isimleri, mensubu oldukları kurumlar ve en az bir iletişim adresi yer almalıdır.

3. Tüm bildiriler 300 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özet ve en fazla 10 anahtar kelimeyle birlikte sunulmalıdır.

4. Bildiri Ariel 11 veya Calibri 12 fontuyla 1.5 satır aralıkla yazılmalıdır. Başlıklar, alt başlıklar ve paragraf aralarında 2 satır boşluk bırakılmalıdır.Bütün tablolar yerlerine yerleştirilmiş olmalıdır.

5. Bildiriyi teslim tarihinden itibaren 1 hafta içinde organizasyon komitesi tarafından bir teyid yazısı almadığınız takdirde lütfen bize bildiriniz.

6. Seçilen bildiriler yazarının onayı ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisinde yayınlanabilir. Eğer makalenizin dergimizde yer almasını istiyorsanız, gönderinizde bunu not ediniz.

7.Bildiriler Bilim Komitesi tarafından isimsiz olarak değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları 17 Mart 2017 itibariyle yazarlara gönderilecektir.


Bildiri Teslim Adresleri:

Meryem AKIN, makin@gelisim.edu.tr

Işık AKIN, iakin@gelisim.edu.tr